Najważniejsze to dobrze żyć z rodziną!

Jak się ma takiego starego, to nic tylko naśladować!